Podprogram 2014 – Efekty

W ramach Podprogramu 2014 realizowanego w okresie XII 2014 – II 2015 Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok:

  • łącznie do osób potrzebujących z województwa podlaskiego trafiło 144.792,6 kg żywności
  • było to 19829 paczek
  • dystrybucja żywności realizowana przez 39 współpracujących z Bankiem organizacje partnerskie
  • Organizacje te, prócz pomocy żywnościowej, prowadziły następujące działania na rzecz osób korzystających z Programu:

W zależności od profilu działania organizacji lokalnej działania towarzyszące różnią się od siebie i dostosowane są do potrzeb odbiorców pomocy. Spośród powtarzających się form wsparcia należy wymienić:

  • grupy samopomocowe
  • spotkania integracyjne
  • wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i pedagogiczne
  • zajęcia terapeutyczne
  • prowadzenie świetlicy dla dzieci
  • praca socjalna z osobami bezdomnymi

Lista organizacji partnerskich współrealizujących program PO PŻ 2014:

Pliki do pobrania / załączniki