O nas

Historia

Stowarzyszenie “Bank Żywności” Suwałki – Białystok zostało zarejestrowane w marcu 2000 roku. Od kwietnia 2001 roku jest członkiem Federacji Polskich Banków Żywności. W czerwcu 2004 roku otrzymało Status Organizacji Pożytku Publicznego.

Bank Żywności jest organizacją pozarządową, której celem jest zmniejszanie obszarów niedożywienia w naszym regionie oraz walka z marnotrawstwem żywności. Bank nie prowadzi działalności gospodarczej.

Istotą działania jest systematyczne pozyskiwanie żywności dużych nie handlowych partii z różnych źródeł.

Okazją do wzbogacenia przekazywanej żywności są organizowane przez Bank Żywności zbiórki w placówkach handlowych. Odbywają się one 3 razy w roku. Są to zbiórki świąteczne oraz “Podziel się Posiłkiem”.

Nie prowadzimy rozdawnictwa żywności bezpośrednio wśród osób potrzebujących. W tym zakresie polegamy na organizacjach pozarządowych; realizujemy swoją misję we współpracy z organizacjami, instytucjami i placówkami dobroczynnymi.

Dysponujemy bazą danych, która pozwala na rozdysponowanie żywności w Województwie Podlaskim jak również niezbędnym zapleczem do prowadzenia tej działalności.

Zachęcamy do zapoznania się z genezą idei Banków Żywności w Polsce i na świecie przygotowaną przez Federację Polskich Banków Żywności. >>>Zapraszamy do lektury<<<

Historia

Misja

Celem działalności Banku Żywności jest przeciwdziałanie problemom głodu i niedożywienia oraz marnotrawstwu żywności poprzez pozyskiwanie bezpłatnej żywności i jej rozdział wśród potrzebujących w oparciu o podmioty prowadzące działalność charytatywno-opiekuńczą.

Realizujemy swoją misję we współpracy z organizacjami, instytucjami i placówkami dobroczynnymi, bez względu na ich orientację polityczną i religijną. Gromadzimy i rozdzielamy dary w formie pełnowartościowej żywności, od wszelkich podmiotów gospodarczych (producentów, handlowców) z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa, wymogów higieny i norm sanitarno-epidemiologicznych.

Jak możesz wesprzeć nasze działania?

Jak możesz wesprzeć nasze działania?

Szanowni Państwo!

Podstawową zasadą działania Stowarzyszenia Bank Żywności jest zasada non-profit. Jest ona realizowana poprzez bezpłatne pozyskiwanie żywności oraz jej bezpłatny rozdział. Stowarzyszenie może tworzyć swój budżet za środków otrzymanych od darczyńców rozumiejących i mogących wesprzeć działania Banku Żywności. Budżet winien wystarczyć na pokrycie kosztów związanych z pozyskiwaniem żywności, jej transportem, przechowywaniem i rozdzielaniem oraz kosztów związanych z podstawową obsługą biurową.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z gorącą prośbą o finansowe wsparcie funkcjonowania Banku Żywności. Każda suma jaką zechcą Państwo nas wesprzeć, przełoży się na bardziej efektywne funkcjonowanie Banku Żywności.

Numer konta: 23 9367 0007 0010 0014 0256 0001

Możecie wesprzeć naszą działalność (org. pożytku publicznego KRS 0000069745) przekazując 1% należnego podatku dochodowego.

Możesz także wesprzeć nasze działania poprzez przekazanie darowizny.