„Żółty Talerz”. Podsumowanie I semestru realizacji projektu.

Do tej pory Bank Żywności Suwałki – Białystok, w ramach programu „Żółty Talerz”, objął wsparciem 734 dzieci z 43 placówek – 11 szkół i 32 świetlic środowiskowych. Od września do grudnia w województwie podlaskim przygotowano dla dzieci około 15 tys. posiłków.

16 placówek, biorących udział w programie, zaangażowało się w Świąteczną Zbiórkę Żywności, przekazując zebrane produkty m. in. na warsztaty kulinarne. W wielu szkołach wspólne gotowanie w ramach zajęć technicznych bardzo pozytywnie wpłynęło na integrację klasową oraz umiejętność organizacji pracy w kuchni. Była to też okazji do zapoznania podopiecznych z ideą wolontariatu.

Wprowadzenie drugich śniadań zaowocowało zwiększonym zainteresowaniem uczniów zajęciami pozalekcyjnymi. Wielu nauczycieli zaangażowało się w promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, co podniosło frekwencję na dodatkowych zajęciach sportowych. Zauważono również zwiększone zaangażowanie nauczycieli i rodziców w wieloaspektową pomoc uczniom.

W powiecie wysokomazowieckim skupiono się na pomocy dzieciom, przychodzącym lub dojeżdżającym rano do szkoły bez śniadania, organizując im poranne poczęstunki w postaci kanapek i gorącej herbaty.

Na terenie Białegostoku i okolic „Żółty Talerz” dotarł do dzieci z rodzin, do tej pory borykających się z silnym problemem niedożywienia.

W większości świetlic zaczęto wprowadzać systematyczne, ciepłe posiłki, co jest czymś zupełnie nowym w stosunku do lat ubiegłych.

We wszystkich placówkach, uczestniczących w projekcie, nastąpiło polepszenie ilościowe i jakościowe, podawanych posiłków. Zaangażowano dziesiątki wolontariuszy, również z zagranicy. Przeprowadzono wiele zajęć kulinarno – edukacyjnych, poruszających temat zdrowej i zbilansowanej diety.