Budowanie partnerstw na rzecz najbardziej potrzebujących

Problem osób niedożywionych nie jest wyłącznie problemem braku żywności, ale również przyjmowania postawy roszczeniowej, biernej, rezygnacji ze starań, poczucia braku możliwości zmiany własnego życia. Organizacje partnerskie sygnalizują nam potrzebę wymiany informacji, wypracowania wzorców i modeli działania w zakresie dystrybucji żywności oraz innych form wsparcia charakterystycznych dla danych organizacji.

Odpowiedzią na te potrzeby jest nasz projekt pt. “Budowanie Partnerstw na rzecz Najbardziej Potrzebujących” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Celem tego przedsięwzięcia jest budowanie trwałej koalicji organizacji działających na rzecz potrzebujących, a w szczególności:

  • polepszenie współpracy i wzmocnienie potencjału organizacji partnerskich poprzez dostarczenie wiedzy, umiejętności, poprawienie komunikacji między partnerami, zwiększenie poczucia odpowiedzialności za podopiecznych wśród liderów organizacji Podlasia
  • zwiększenie świadomości dotyczącej potrzeby solidarnego wspierania najuboższych.

Grupą docelową projektu są organizacje, z którymi współpracujemy przy dystrybucji żywności oraz samorządy na terenie, których organizacje te działają.

W ramach tego projektu odbyły się szkolenia-warsztaty organizacji pozarządowych współpracujących z Bankiem Żywności. Odbywały się one w trzech blokach:

  1. “Budowanie współpracy między organizacjami oraz budowanie współpracy z samorządami”
  2. “Możliwości pozyskiwania środków na działalność organizacji, pisanie projektów, pozyskiwanie sponsorów”
  3. “Praca z klientem: etyka działań pracy socjalnej, możliwości aktywizacji klientów pomocy, jak pomagać nie uzależniając od pomocy”.

Etapem końcowym realizowanego projektu jest konferencja pt. “Partnerstwo sektora rządowego, samorządowego i pozarządowego na rzecz najbardziej potrzebujących” pod honorowym patronatem Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

Na podstawie wniosków wynikających z ankiety “potrzeb i możliwości” przeprowadzonych wśród organizacji, z którymi współpracujemy, dokumentacji szkoleń-warsztatów i konferencji zostanie opracowana i przekazana do Państwa dyspozycji broszura.

Pliki do pobrania / załączniki