Konferencja

Partnerstwo sektora rządowego, samorządowego i pozarządowego na rzecz najbardziej potrzebujących

10 GRUDNIA 2009, godzina 10:00

w Centrum Konferencyjnym Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
w ramach projektu „Budowanie Partnerstw na Rzecz Najbardziej Potrzebujących” – FIO 2009
pod honorowym patronatem Wojewody i Marszałka Województwa Podlaskiego

10:00Powitanie uczestników
Głos wprowadzający:
Maciej Żywno – Wojewoda Podlaski
Jarosław Dworzański – Marszałek Województwa Podlaskiego
Marek Borowski – Prezes Federacji Polskich Banków Żywności
10:30Organizacje pozarządowe jako partner w rozwiązywaniu problemów społecznych
dr hab. Wojciech Otrębski, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
11:00Dlaczego partnerstwo?
Sylwia Borowczyk, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
11:20Finansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe 
Katarzyna Łotowska, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
11:40Organizacje pozarządowe podstawą funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego 
dr Tomasz Sosnowski, Uniwersytet w Białymstoku
12:00-12:30przerwa na kawę – przygotowana przez podmiot ekonomii społecznej „Galeria Smaku” Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. w Augustowie
12:30-13:00omówienie Ankiet potrzeb i możliwości – Magdalena Turczyńska, Bank Żywności Suwałki
13:00-14:30panel dyskusyjny: Współpraca organizacji pozarządowych z administracją:
moderator – Krzysztof Anuszkiewicz – prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowieks. Wojciech Łazewski – dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej
Lidia Węsierska – Fundacja Wzajemnej Pomocy Barka, Poznań
pastor Ireneusz Dawidowicz – wiceprezes Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei w Białymstoku
Barbara Wasiluk – wiceprezes Hajnowskiego Stowarzyszenia „Sami Sobie”, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w HajnówceDorota Moroz-Mojsiuszko – Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do Spraw Organizacji Pozarządowych
Adam Kurluta – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urząd Miasta Białystok
Zbigniew Tochwin – Sekretarz Miasta Sokółka Pełnomocnik Burmistrza d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi
Marek Masalski – wiceprzewodniczący Rady Miasta Białystok, dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos
14:30podsumowanie, zakończenie konferencji
15:00obiad – „Galeria Smaku” Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. w Augustowie