Nabór Organizacji Partnerskich Lokalnych do POPŻ 2019

Rozpoczynamy nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu lokalnym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2019.

CELEM PROGRAMU  jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020.

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL) jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

KTO MOŻE ZOSTAĆ OPL?

  • Organizacje pozarządowe – zarówno współpracujące już z nami, jak i nowe instytucje,
  • Ośrodki Pomocy Społecznej – w sytuacji gdy na danym terenie/ w danej gminie, nie ma żadnej organizacji spełniającej kryteria PO PŻ i która mogłaby zająć się realizacją Programu (wymagane wspólne oświadczenie OPS i OPR).

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie internetowej:

  1. dotyczącymi POPŻ 2014-2020
  2. dotyczącymi efektów poprzedniego Podprogramu (2018)
  3. dotyczącymi Podprogramu 2019

Zainteresowane współpracą podmioty prosimy o wypełnienie wniosku weryfikacyjnego

  1. wersja skrócona dla Organizacji, które współpracowały z nami w poprzednich edycjach POPŻ
  2. wersja rozszerzona dla rozpoczynających z nami współpracę

Wypełniony, podstemplowany i podpisany (zgodnie z zapisami w KRS) wniosek należy przesłać do nas drogą e-mailową. Po weryfikacji, następnym krokiem jest podpisanie umowy na realizację dystrybucji żywności w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019.

Zachęcamy do podjęcia współpracy

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod tel. 697 470 460

Adres@   bz.suwalki@bankizywnosci.pl