NABÓR NA STANOWISKO KIEROWCY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok
ogłasza nabór na stanowisko pracy
KIEROWCA KAT. C Z OBOWIĄZKAMI MAGAZYNIERA

 1. Miejsce wykonywania pracy:

Polska/województwo podlaskie

 1. Wymagania niezbędne:
 • prawo jazdy kat. C,
 • doświadczenie w pracy magazynowej lub logistycznej,
 • wykształcenie: minimum zawodowe,
 1. Wymagania dodatkowe:
 • dobry stan zdrowia, dyspozycyjność, rzetelność, lojalność,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • umiejętność pracy w zespole.
 1. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • przyjmowanie dostaw artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i ich dystrybucja wśród podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki – Białystok,
 • prowadzenie dokumentacji przychodu-rozchodu z wykorzystaniem narzędzi oraz aplikacji magazynowych obowiązujących w Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki – Białystok,
 • współpraca z pracownikami Stowarzyszenia Bank Żywności Suwałki – Białystok odpowiedzialnymi za realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
 • utrzymanie porządku w magazynie i na terenie do niego przyległym,
 • przestrzeganie przepisów BHP.
 1. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) dokumenty poświadczające wykształcenie

3) kwestionariusz osobowy,

4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 

 

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 30.kwietnia 2020 r. do godz. 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) w siedzibie Stowarzyszenia Bank Żywności Suwałki – Białystok, 16-400 Suwałki, ul. Kowieńska 3/18lub nadsyłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok, 16-400 Suwałki,
ul. Kowieńska 3/18.

Podania, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 697 471 461 lub 87 567 46 74

 

Informacja o wyniku naboru będzie przekazana zainteresowanym telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w dokumentach aplikacyjnych.

 

CV powinno zawierać klauzulę ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko” . Informuję, że administratorem przesłanych danych będzie Prezes Stowarzyszenia Bank Żywności Suwałki – Białystok.

 

                                                                                              Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Bank Żywności Suwałki – Białystok

 

(-) Romuald Turczyński

 

Suwałki, dnia 06.04.2020 r.