Program Fundacji Biedronka “Żywnościowy SOS 2”

Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok zostało zakwalifikowane do programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS 2, w którym przekazano nam środki pieniężne w formie E-kodu o wartości 60.000 zł

Dziękujemy z całego serca!

Program pomocy “Żywnościowy SOS 2” skierowany jest do organizacji pomocowych, zajmujących się wspieraniem najbardziej wrażliwych grup społecznych – osób dotkniętych ubóstwem, chorobą, niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów – i prowadzących działalność w formie:

> schronisk dla bezdomnych i innych placówek o podobnym charakterze zapewniających wyżywienie,

> jadłodajni,

> organizacji świadczących regularną pomoc żywnościową w formie paczek żywnościowych.