ZADANIE PUBLICZNE Miasto Bielsk Podlaski

 

 

 

 

Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok na podstawie umowy nr 20/0060/OK zawartej z Miastem Bielsk Podlaski 28 lutego 2020 r. realizuje od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r. zadanie publiczne pod tytułem „Pozyskiwanie i dystrybucja bezpłatnej żywności dla najuboższych mieszkańców miasta Bielsk Podlaski.