Regulamin darowizn

Serwis umożliwia dokonanie płatności na rzecz Banku Żywności w Suwałki-Białystok celem wsparcia działań statutowych. Bank Żywności w Suwałki-Białystok jest organizacją pożytku publicznego, tym samym darowizna przekazana na rzecz Banku, może zostać rozliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) w danym roku podatkowym.

Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN).

Płatności online są obsługiwane przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399. Użytkownik, aby dokonać jednorazowej płatności jest zobowiązany do podania danych osobowych i kontaktowych (imię, nazwisko, mail, telefon). Chcąc dokonać płatności przez Internet po wybraniu operatora płatności online zostaną Państwo odpowiednio przekierowani do serwisu www.payu.pl. W ramach płatności online mogą Państwo dokonać płatności za pomocą:

  • kart płatniczych, przelewów elektronicznych oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/płatności-online)

Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez operatorów płatności określają regulaminy, z którym mogą się Państwo zapoznać na stronie www.payu.pl przed rozpoczęciem płatności. Bank Żywności w Suwałki-Białystok nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych ze Bankiem.

Jeżeli podczas transferu darowizny użytkownik popełni błąd lub zmieni zdanie w kwestii transakcji, ma prawo do otrzymania zwrotu przekazanych środków. Prośbę o zwrot darowizny należy przesłać na adres mailowy: bz.suwalki@bankizywnosci.pl. Zwrot środków będzie przekazany za pośrednictwem operatora PayU.

W razie problemów ze stroną transakcyjną prosimy o kontakt mailowy: bz.suwalki@bankizywnosci.pl