Nie marnuję jedzenia

Naszym celem jest przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności i zapobieganie problemom niedożywienia poprzez pozyskiwanie bezpłatnej pełnowartościowej żywności zagrożonej utylizacją i jej rozdział wśród potrzebujących, za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność charytatywno-opiekuńczą. Swoje cele Bank Żywności realizuje we współdziałaniu, na zasadach partnerstwa, z przedsiębiorstwami, władzami samorządowymi i rządowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami o podobnym profilu działania.

Każdego roku ratujemy przed zmarnowaniem ok. 500 ton żywności. Dużą część tej żywności (ok. 300 ton) stanowią produkty z krótkimi terminami odbierane z sieciowych sklepów (Tesco, Carrefour, Makro, Auchan, KFC, Kaufland)

14 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o przeciwdziałaniu marnowania żywności. Wejście w życie Ustawy nakłada na duże sklepy (powyżej 250m2) obowiązek przekazywania niesprzedanych, ale dobrych jakościowo artykułów spożywczych organizacjom charytatywnym. W związku z tym planujemy poszerzenie współpracy o kolejne sieci handlowe.

Marnowanie żywności jest także jednym z najistotniejszych czynników przyczyniających się do postępującej dewastacji środowiska naturalnego. Walkę z tym zjawiskiem podejmuje coraz więcej krajów. Do tej pory przepisy przeciwdziałające marnotrawstwu żywności wprowadzono m.in. we Włoszech, Francji, Czechach i Belgii. Podpisana dziś przez Prezydenta Ustawa wprowadza Polskę do grona państw, które w aktywny sposób walczą z problemem marnowania żywności.