Pomoc uchodźcom z Ukrainy

POMOC  UCHODŹCOM  Z  UKRAINY

  1. Od  1 marca ruszy zbiórka żywności on-line (www.zbiorkazywnosci.pl) z przeznaczeniem na pomoc żywnościową dla uchodźców z Ukrainy.
  2. Przyjmujemy darowizny żywnościowe w ilościach hurtowych.

Dysponujemy powierzchnią magazynową w tym chłodniczą i mroźniczą.

  1. Od dnia 24 lutego 2022r dopuszczalne jest kwalifikowanie do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) obywateli Ukrainy, którzy od dnia 24 lutego 2022r przekroczyli granicą Rzeczpospolitej Polskiej w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy.

Konieczne podpisanie odrębnej umowy na realizację POPŻ 2014-2020 (dotyczy organizacji nie współpracujących dotychczas z BŻ)

MAGAZYN W BIAŁYMSTOKU: ul. Węglowa 8, 15-121 Białystok

Tel. kontaktowy: 87 567 46 74