Podziękowania

Gorąco dziękujemy Pracownikom Firmy Cargill Poland za zorganizowanie zbiórki żywności i przekazanie jej Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki – Białystok.
Około 30 kg żywności trafiło już do osób potrzebujących.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy!