NABÓR ORGANIZACJI PARTNERSKICH LOKALNYCH DO POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2021

Rozpoczynamy nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu lokalnym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom województwa podlaskiego pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 – czerwiec 2022.

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL) jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

KTO MOŻE ZOSTAĆ OPL?

Organizacje pozarządowe – zarówno współpracujące już z nami, jak i nowe instytucje,
Ośrodki Pomocy Społecznej – w sytuacji gdy na danym terenie/ w danej gminie, nie ma żadnej organizacji spełniającej kryteria POPŻ i która mogłaby zająć się realizacją Programu (wymagane wspólne oświadczenie OPS i OPR).
Zachęcamy do podjęcia współpracy

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod tel. 697 470 460

Adres@ bz.suwalki@bankizywnosci.pl