Fundacja Pomoc Zespołowi Szkół w Michałowie

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Zagrożonym wykluczeniem Społecznym “Lepsze Jutro”