Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Łomża 59 Drużyna Harcerska Ptaki Ptakom

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów