Zbór Kścioła Chrześcijan Baptystów w Bielsku Podlaskim

Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Bielsku Podlaskim