Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok ogłasza nabór ofert na trenerów w zakresie działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2021

Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok ogłasza nabór ofert na trenerów w zakresie działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok, ul. Kowieńska 3/18, 16-400 Suwałki, poszukuje trenerów do przeprowadzenia następujących działań:

– warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania dostępnych artykułów spożywczych. Celem warsztatów będzie nauka prawidłowego sposobu odżywiania się, zgodnego z potrzebami organizmu oraz trwałe ukształtowanie nawyków żywieniowych gwarantujących właściwy rozwój człowieka. Czas trwania ok 2,5 h,

-warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia. Celem warsztatów będzie przekazanie beneficjentom wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia. Czas trwania ok 1,5 h,

– warsztaty edukacji ekonomicznej – nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji domowego budżetu, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego , z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych. Celem warsztatów będzie przekazanie adresatom Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 niezbędnej wiedzy gwarantującej efektywne i bezpieczne gospodarowanie własnymi środkami oraz umiejętności właściwego korzystania z dostępnych na rynku usług finansowych. Czas trwania ok 1,5 h.

– warsztaty niemarnowania – celem warsztatów jest zapobieganie marnowaniu żywności i składników odżywczych. Czas trwania ok 1,5 h.

 

Oferta obejmuje: Przygotowanie warsztatów oraz ich przeprowadzenie w miejscu wskazanym przez organizatora.

Cena i zdobyte doświadczenie jest podstawowym kryterium oceny ofert.

Osoby / Firmy spełniające kryteria zobowiązane są spełnić wymagania zawarte w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Wybrane osoby zostaną zatrudnione jako trenerzy na podstawie umów cywilno – prawnych lub w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą.

Działania będą realizowane na terenie województwa podlaskiego.

Oferty powinny zawierać następujące dane:

  • CV zawierające klauzulę ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
  • Dane kontaktowe Firmy jeśli dotyczy( adres e –mail , telefon)
  • kwalifikacje/doświadczenie w realizacji projektów związanych z prowadzeniem działań o charakterze włączenia społecznego albo w prowadzeniu takich działań, potwierdzone stosowną dokumentacją,
  • szczegółową wycenę usługi (stawka za jedną godzinę warsztatu brutto),
  • obecne miejsce pracy – pełna nazwa wraz z danymi teleadresowymi (jeśli dotyczy).

Termin składania ofert:  25.01.2022r

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok, ul. Kowieńska 3/18, 16-400 Suwałki , pocztą, lub pocztą elektroniczną na adres : bz.suwalki@bankizywnosci.pl