Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom

Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci Przystań

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD

Fundacja Cordis